३६ कोरोडमा सकिने काम प्रचन्डको घरबेटिलाई २ अरब ५२ कोरोडमा दिएको खुलासा-Dr.Surendra Kc

मुग्लानी खबर १० कार्तिक

३६ कोरोडमा सकिने काम प्रचन्डको घरबेटिलाई २ अरब ५२ कोरोडमा दिएको खुलासा-Dr.Surendra Kc


Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *